DEN ENGELSKA SPRINGER SPANIELN är av gammalt ursprung. Rasen är den äldsta av de brittiska fågelhundarna och ursprunget till alla landspaniels med undantag för clumberspaniel. Den används ursprungligen för att finna och stöta upp villebråd vid jakt med nät, falk eller Greyhound, men brukas numera uteslutande som stötande och apporterade hund.
HELHETSINTRYCK
Engelsk springer spaniel skall vara symmetrisk, kompakt, stark, glad och aktiv.
Den är den mest högbenta och elegant byggda av alla brittiska landspaniels.
RÖRELSER
Den engelska springer spanielns rörelser är mycket karaktäristiska. Frambenen skall föras väl framåt från skuldrorna så att tassarna förs långt framåt i lätta, fria rörelser. Hasorna skall föras väl under kroppen och följa frambenens linje. När den rör sig långsamt kan den gå i passgång vilket inte otypiskt för rasen.
KROPP
Kroppen skall vara stark, varken för lång eller för kort.
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR
Engelska springer spanieln är vänlig, gladlynt och följsam. Blyghet och aggressivitet är absolut inte önskvärt.
PÄLS
Pälsen skall vara tät, rak och ge gott skydd för väder och vind. Den skall bilda måttliga behäng på öron, framben, kropp och bakben.
FÄRG
Leverbrun och vit, Svart och vit eller någon av dessa kombinationer med tantecken.

 1. Nostryffeln: Näsborrarna skall vara välutvecklade
 2. Stopet: Stopet skall delas av en fåra mellan ögonen
 3. Skallparti: Skallen ska vara medellång, tämligen bred och lätt rundad. Fåran mellan ögonen skall gradvis försvinna längs pannan mot nackknölen, som inte får vara framträdande.
 4. Ögonen: Ögonen skall vara medelstora, inte utstående eller insjunkna. Ögonränderna skall vara åtliggande så att ingen bindhinna syns. Uttrycket skall var vänligt och vaket. Färgen skall var mörkt hasselbruna. Ljusa ögon är inte önskvärt.
 5. Öronen: Öronen skall vara droppformade, av god längd och ligga ganska tätt intill huvudet och vara vackert bepälsade.
 6. Hals: Halsen skall vara lagom lång, stark, muskulös och fri från överflödigt halsskinn. Den skall vara lätt välvd och smalna mot huvudet.
 7. Skulderblad: Skulderbladen skall vara sluttande och väl tillbakalagda.
 8. Ländparti: Ländpartiet skall vara kort, muskulöst, starkt och obetydligt väld.
 9. Svans: Svansen har traditionellt kuperats. Svanskupering förbjuden i Sverige.
 10. Kuperad svans: Svansen skall vara lågt ansatt och aldrig bäras över rygglinjen. Den skall vara behårad. Svansrörelserna skall vara livliga. 
   
 11. Okuperad svans: Som kuperad svans med tilläggetsvansen skall vara i balans med hunden i övrigt.
 12. Baktassar: Se framtassar.
 13. Hasled: Haslederna skall vara måttligt vinklade. Grova hasor är inte önskvärt.
 14. Knäled: Knälederna skall vara måttligt vinklade.
 15. Lår: Låren skall vara bred, muskulösa och välutvecklade.
 16. Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup och välutvecklad. Revbenen skall vara väl välvda.
 17. Framtassar: Framtassarna skall vara fasta, kompakta och väl rundade med starka kraftiga trampdynor.
 18. Handlov: Handlovarna skall vara starka och fjädrande.
 19. Framställ: Frambenen skall vara raka och ha god benstomme
 20. Armbåge: Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.
 21. Kinderna: Kinderna skall vara flata.
 22. Läpparna: Läpparna skall vara tämligen djupa och kvadratiska.
 23. Käkar/tänder: Käkarna skall vara starka med komplett, regelbundet och perfekt saxbett.
 24. Nospartiet: Nospartiet skall vara lagom längd i förhållande till skallen. Det skall vara tämligen brett och djupt. Partiet under ögonen skall vara väl utmejslat.